BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JU V.Arnhemsche waterleiding Maatschappij Utrecht. Directeur O.Jf. geen bedekingen zal maken adviseert de Burgemeester (van Baarnj aan üed.Staten mede te deelen dat zijn gemeenteraad daaromtrent zal hebben te beslissen. De Voorzitter stelt voor aan üed.Sta ten het oordeel van het gemeentebestuur van Baarn mede te deelen en daarbij tevenl de volgende voorwaarden tot overname van f den weg opnieuw voor te dragen. bericht dat de gemeente toekomt een be drag van f 37°9»°2 zijnde 10^ van de hruto-ontvangsten wegens waterlevering. biedt ter teekening aan een ontwerp- contract aan te gaan met de Bed.Spoor wegen in verband met het leggen van een trottoir langs de halte Soestdijk en het bestraten van het stationsplein fan de me Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 273