T- 'V 77' SV- 'U. d3 rji. n*. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Verificateur Ver< Ued. Gemeenten ^ir, apenbare erken -Rest .whr.L. en u school te Soesterberg best.".^.Meisjes school Best.Ver"^en school m.d.-^ijbel Soest Jac. Willig "Bfiotax" B. AHiipers ,-^lee- kerskade 65»te °trecht Best.^t. onifaciue school ^ir. O.W, 4/6/3O 6/6/ 3° ho123/5/ 4 "uni ,39 verzoekt den Raad gelden toe te staan voor aankoop van 6 nieuwe schoolbanken verzoekt den raad gelden beschikbaar te stellen voor het maken van een rijwiel bewaarplaats r* 26/5/3° 7/5/30 7/5/30 9/5/3 0 KORTE INHOUD. zendt proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van d en Gem.untvanger.| per 4 ^uni 1 Zendt afstandsverklaringen en kaart jes,noodig voor het raadsbesluit tot in schenking aanvaarden van grond,uit makende Oranjelaan en liassaulaan. h verzoekt den raad gelden beschikbaar tel stellen voor aanschaffing van schooltaal betegelen speelplaats uitbreiden fietsen| bergplaats en aanschaffen kapstokhaken, vraagt vergunning ingevolge de hinder wet voor het oprichten van een benzine- bewaarplaats op het perceelhad.Gem. Soest in sectie a.-^0:2367 als voor tot uitbreiding van de bestaan de fabriek,op het perceel ,kad.bekend ge meente Soest, in sectie D.1To:1576 vraagt inlichtingen naar de mogelijkheiil tot het verkrijgen van een vergunning ij gevolge de AlinierWet tot het plaatsen/3! een stoomketel in het perceel Verl.SohoJ weg lb te Soesterberg. vraagt beschikbaarstelling van gelden voor gasverwarming,het plaatsen van handwaschbakjes en het maken van een voor het personeel. biedt ter behandeling aan eenige ver20e| ken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen D G *0 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 277