i NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Vrij dag, den 13 Juni 13® Tegenwoordig de heeren: Mr.»G.»Deke..tll, Burgemeester ...A»E.rj.d.endij.k.en...A«J.«.G.,Kcuend.er.a>-wetiiouders SecretarisIm.Q enMrg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 284