rT BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. e jy "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Wethouder Lndendij k. zendt ter voldoening aan de hem gegeven opdracht een rapport terzake het gepleegd overleg met het Bestuur van het waterschaj "Soesterveen* en de^Bijnenburger Grift" inl verhand met de door Gedeputeerde Staten toegezonden plannen tot verbetering van afwatering van het waterschap Soesterveejl 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 287