*93 I J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Sjl. Commissie Grond bedrijf E.H.D.Insinger Baarn. irm> Directeur 0.'7. idem. "S Vereeniging Pro Juventute Utrecht U.V.Hed.Uiiden- standsbank. kantoor Soest. 13 Juni'3C 13 Juni'30 No.66/6/2 16 Juni'30 Ho.II3/2/I KORTE INHOUD. zendt rapport van onderzoek der jaar stukken 1925 betreffende het Grondbe drijf en stelt daarin eenige vragen klaagt over het niet geheel schoonmaken van de Tieksloot en over het slechte toezicht over de bewoners der semi-per- manente woningen en noodwoningen. vraagt voor het maken van een rijwiel bergplaats aan de ü.L.school Beetzlaan waartoe door de vergadering is besloten, een verhoogd crediet van f 120,- op den post onderhoud scholen. deelt mede te zijn overgegaan tot het maken van brandstrooken langs verschil lende complexen van het grondbedrijf en verzoekt verhooging van de desbetreffeni posten in de begrooting van het grondte drijf tot de bedragen in zijn schrijven gespecificeerd. vraagt subsidie uit de gemeentekas tot een bedrag van f 25,-, en wel voor het jaar 1931* wenscht als bankinstelling in deze gemei te met het behandelen van de voortvloeit de transacties in het effectenbezit der gemeente te worden belast. feu het Tfc orlezii arzitt* laarin g< den veri: Ijvoor vei Het rappi .en Raa< Bsesloten Sieksloo 0,1. en i zicht te |ingen .loten den desb lerhooge lan den (joodige |ubsidie 1931. Bealoter richte nmg zal lan de 1 «Berg leeld ds in verbs l=ente 1 zal ond« perioder koop en t tot nu 1 L <y E D C Dagteekening en volgnummer. 01.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 291