NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoI. van de der op dag, den r19^^7. Tegenwoordig de heeren: Secretaris^^j^^^^^l^^ Afwezig de heer(L- -/& i worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 2