NOTULEN GEMEENTE SOEST t/WAi, Q Vergadering van Burgemeester en Wethouders S. No. i3. van de der op ïo.ensdag, den 1.8J'.w.n.i... 19^0, Tegenwoordig de heeren: Mr..«w..».,D.e.k;.e..i.h., i4.urg.eme ester A.Endendijk en 'i.J.C.iioenders, wetnouders. Secretaris Afwezig de heer «Batenburg» De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig Dg taris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 300