NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Dinsdag, den 2.4.... JUOi19J0 Tegenwoordig de heeren: Er.G..*....I)e.ke th.«.....Burgemeester, A. Endendijk. Wethfcudér. Secretaris1 .«.G.*A»3fc.t.enfturg.«..J Afwezig de heer. A*J,C.KoendersWethouder, met kennisgeving. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De JSecretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 306