BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. De Voorzitter stelt voor aan den Bondsadviseur van den Bond van gemeente-ambtenaren een schrijver/ te richten en daarbij té verzoekn te wil- len mede deelen of van wege de Bond spoe dig een advies verwacht mag worden vinzake het samenstellen van een ambtenaren-regie- ment in verband metde Ambtenarenwet. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 313