BESLISSING. esloten wordt het schrijven te depo- jneeren. an de berekening wordt kennis genomen |n besloten deae ter mededeeling den Raad an te "bieden en aan den Technisch Ambte aar van het Gadbedrijf een afschrift jaarvan te doen toekomen. esloten wordt de Waterleiding Mij op- racht te geven tot het leggen der lei ding zoodra de aanvrager van Breukelen honende Koniginnelaan alhier 75/» van de ostprijs ad. f 905»" Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het AANMERKINGEN. omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 316