r J (1 I 'ks /<j. V. d xA v «T' ■€S»»Ur T T e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. L) H"b. 1)4 4. (hi>. u ujio. <i Up. 2Xx/Uvi. ^3,0. ai«t. v (Ti KORTE INHOUD. 2. |eW, I u V B 3 C CD Dagteekening en volgnummer. UHl. lyUA-\je cU l) H ^vv^V •Cj im- £v. u-**.S xwv-v "Vrtv. C^-t. -^-C 'Ltyv«'t^ "Vv^vv^ U4WVMV^ V-V^V tA^^^L^VY» 'v^ cOv&^^L /t^. y^\x^ iV vS*xT i/* TLr J^y\-A^&sL**<Aj, /v-vx-t^Xx. cX-^uT JLcX ck. |oAXuX Tv X/4 X. <^/^-€_^Ci? (^Utn/A <5c^> "Vv^UiA U? --^-6^-C/^-*^ J2/W» A^^JlA T^yvx^ -v-v-v^-^ £^-v^/xv- I/Uc-n yo^j^v>Hi x-v-v-tOc-4 £>C-c/T yot-i ck4. A^/Cr"M^3AX<^ y^VxT A. cX_ a^/i^-v y^-w -Vva-vu/ V-^ 'VwewC 2X vuvv LXj^O. uf, *1^4 - oX- Ti-nr ^3 'H^l A-p, ViI ///^"\^6'V^Cc oLq WC^jL y\—\T^>~ ^fv^T" WM)L '^TC-t/^T-s? -v~u^ cX^c. -^vy* &s\jt. V-*-»- 'iz^cA^c C^^-c. ~-^> jLy^-^C-^ Z-Asistsiy t cO<c «--v. e^o^-% (Ajl. WW- Af^x^o A*-t^ 6~^±S ckXsx- iaA^- yCtèn^-ij c^4a~~ AA^fuJi^^ ^n>eX^> v^yxi^'l Vy-£^2-"n<? >/4-"AxTvt^/U^ r-i^^'J cU-A. XV^-vCcU. fr(_eiXv^-< /WHi T" X7-tA^z> '^A. tvCvc, eU_ -/XtA/i-1" I L^TJ. i^vx ^L^co xl—ir^t" ^AA^X VWV -V-«5 cU_ i t.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 319