LT "t T 4^ oLx^ "Tv^t ^✓ir\o^Aij vw^ Jl\^. BESLISSING. clz--*- 1 vA Uffi. AiluXi^. ^A' I 5 Al.' E y \^yV lCz. "Kvi^ 'V~\j ÖL. V-VH^ ^o-HCXti. •V*» C^JL-3 X-caj -VU <>»t k< V-^ ilf i --A- V-J^ V^JC^vxx^ ln^ tflc_ vvrv- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. oLx- -VX^C^SS Csbs\*^\r- /l^l -» 6-** «Ia, L [Ax-t-. *X^xrvv-v^/^/l-t-v ^v—vV\ t\~lr\/\ J essJ<Ls{r^y rt. y\^v% -Xr-xrVX^. cX-c ✓Vvv^/Ï ^3 C^Vt^V4j V-(j 'VwcXc^^iX-^cX -^C -^^Mrn.^ ckjux. üX> VW«' >r}l' %^t/"VC-tX^— .-ti*x'' Ut™*- -V.-z. LT^VV^. ^-M_x^w&cCe - ««.ih^v^-ia-»- a^L 'L. gG_ Utj i I Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. p cA( c(~uA/vm\. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 320