~T B E S L I S S I N G. (O-S* - a- r ^v%^- S iC %-e^L v^" 13 sGj. \^lG h-rry 13^, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cXjl. c<_ a-v, ju*,. cLx_ <AAAcA>- c*-o-k yCc -Ay^u Ox-w^Cé^ l^uJL -VVMrtX^ .^C*^ s\S*KJL^ A^J\r r\-^^ts-iS^C ciu^s. ^4T\sf ^\yi/~vx^J\ /U oL^uyT oC^ SV\sSJlA io b-*^=y^I IcLt. ^3 ca^a. <p cAx^sóS Xc^A^Jl s\r-\rv>As* -^y^AjtyV Cty\~ /\^-<^*Air-iy~S~ S 1-H /t^T -"U-Ct^v CtT ytc cLsuA XJL^yA^ C*SAA~4S9 $s^\S2A*9-^d*C~<^ G cA^irx&A éa£-o^ G-Ay X't^yv» J C-^%. C^ixA V<-a- iTVl -J~" £-a^c i oC^vw^ oC^yT <vLÓ< -'io^c/t-Cc CxXXjLe^-» t-, X-t^ £Cc v-y, cA-ac^c^C^-c ix^^-v, /vam/x^c^. ^iAs~zA~ X^e-^T k^JL A^\r\rvS^-t, l^s £r^w ^Ce ^fv*-<--"£-^ ~C~ 'V-<^A_£_£^i+^s ^>S-odl^V/{sS, /Wn^C^t- oC<_ Ar^X^yt^AyJ^ jls<. cLsirfAjT IA, V cX^<n, X—^oC«_ cLx^ C*-C^x Ajl. tfCi-V ,rt svCs\^)-*r<-A. U^\jLl^. '•■oGs-v^-t*--^ t^-» ^vv-óc- /trWlAv^n<-| Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. i r3i-^<!Cer^vt^w- 1^ rt^c^-etXi-d-^ AANMERKINGEN. Z-*2" iiL/' eGe-e-G-^—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 324