NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders t b* No van de der op D.insdag, den 21Januari19^30. Tegenwoordig de heeren: Mr...G..Deke thBurgemeester ..A*EndjancLijJ£.....en...A*J...jG-.Ko.end.jera.,.....,.?.e.th.Quder.s.« SecretarisJ... G .,A,. B.a.t erfburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig jjj1 De Burgemeester, 'etaris

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 32