I *y>. ^XX/Jly -X^x l/K- /j-/,r - i-/T /UT" Lv-iyu BESLISSING. LLtrtd X> ■&-0 XXCT V .-(.. V L <r'l<-^ vLx .XcJtV -Ld k»»" ■X^Gn-d/T XX Vf ot^r- ^A'*l/jS>. *>/jJ v >ivxT - J^/t.Cv\r*^.X. 0.jjj l^T).(r^_7 Vru. A*"*\ \'-<\Ar*v 4^-C-i^cX^ j^XVWA. t^X*-^ Ï<5 -e^ (yyidj M^st-^--v-v-\X^*/VV,/M^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. v_y VjzX*- inA^cL^ JL e^&\f AeX->~. yU/TA. GL (Xa. /irvA/4-tv«-A^-> - rwv<K £«-cX"V jzX^XlT ~Xf Varvct-d ,aC>-A^-LirL*^ A-^uA ~y-cA^-Z^*L^ %-*Jl ^-S, ^u-cr-if\S-<-j "Vv-*_5 S* )-£-v -v-«^ <vc*. 4ssx&~*^ "/tc oCtsyj^s. ?v<h^LC ^t^v-% -ti tic^q. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I AANMERKINGEN. 1L//V. \x~ Coj (X_£-o£-*-»-r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 330