'<r hr BESLISSING. <^y-> r -u- i/ 1> yl_£—in. iyi-v-vwo/Wi!fL^ I aü 0-€ - -xnr\ /LyT ^iAJ-cx de, - 4-te4-v_e i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cLu-^-L^L 0c-ct^-ve^=> ^y*/~,^-^X-A-X'VA-*^-» £X_ ^"V-tL^O C^X^- C^-Wt<X&-d X(*£- y^^AAr^ry^^-i,. J -<-1, t^v, Cj ct-~*.vC-c ci>7 hsO'Xsb ~tlL JIq vM - -u vt^ CO. ^Uv"tTvS.x, ^l^vTTTt ll^" cCk, V V^V^<^TO fc-V J /^Vft^A^7 -<^ -*- £^V-C^c<. My^i {/-nA^&.^A.. 0*—x-i-y-v* £xlt/V£-o "2^'1/VC. C-^-t-C<xv /V*~^ cx^vx. nAT^vX^ iso-, v/f^Cc c-£^l Cc^ctUx. hjLth. c^f-y ^y+oiss (ryw^-o^L 6cci/-t£-o éj^^x^vtU^ z'tj/'t*> (U Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. U7 Cx^rtjr^t. v.L' lA'U. Iru^cGe^^x— <Aj I IHT>. E A^cCe^eXt*-^ <y"^ i 'iS'x. w_y\/ t^V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 332