<r T r. F <T 1 A GJJ. BESLISSING. 3-c /^c Jtl V- 1*1 J. X/j I ~bH \yV iSiA. slAs-v\ elA~ o-C^s ZL xCa^v^c c^K/^st cLaJ lo{/trv\ A^eA~ ^v\~-Ay^A '"W--»- c5 "V-irT -v^ -C 5 cLühav*. trvt^*\ cC^^ t^TC^ "n .^ev-3 1 <*Xa -L-üT^-.'L«,frt^C^F T~vJL --l^VW^-S G&» Xt /|^-£.ixX飻-»-»-»-^ vv-wrt-d ^je ,a_cXLl~, pi/Lu clX Xe. V^vwX -LeX -C^ixXxxxxx^X ~Xaj~Caas^ V- (eet^weefc-vtetX<. '^►-tr-v cCHj i5*Xe V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. bt-^i-rx^ A-Ca^M, _Sy+£. I I j -LxV-v-c.(X/\ cUl. I Arv-C^ -t^9 cXx. -iZ-*— A-v^cX^-A. '2-fl; C^J^O ^6-*-^ >3 cA^s^Cy^-*-^ ^je - J 'tA/"WlX'ï" tLx^ATfcX*. ^LL4. YvWt^ /Gc cXx. ^GVVCv^-<-M j I Oc-iL^ oCt ec^v, j Xw ^-v-yvta /tT "fc - ^Ji^-tvjt -^J-iSXAsO ^i-C-^Xs tXt. C^-^yC^O^^Kjt. l^lxX//^-*^V*-^ tV"P} tX-JZ- XA»v«. U, a1! X*x^- ^)e. ixL-3 V~«^ 4-X^ ^-X-VX^C-w, /V—l/-V\ "i/X-xA" CtS^ryZe*^^ VT^ X<-v 'Ynx-vVVU^A/Cc XxcX. ^V-^VM^-cX oX^rvn cX«-^ U/V-4 -txV^^-ÊxvCi* 0t. JUt^U I l'L X tte^. <^d>,<rCèXêt. -v-ec-iM>te *^3 cJL<-«. (Xe 4-^-e, p-i<^vT^e*iJ W, XlLt4 "Vt-vT-o-cA X-vX" oACxXAxxjxxssA-tAZi.^ j |o(oL^ vw^t iXjl ^XeX 'Lr/vut*-* vv-vv^Th **-u nxuee^vLc*-^ /^-y xX^ t\ |i.K M> tj/f yo(cGv, X i.w \/U. 1^ Aee-\Xe/--i^e», Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E CxJ eLcxXxx^ - x^eLexX, AANMERKINGEN. IX CxA eXsjJ.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 334