'n A>. VVjC- C^A-£--C4^ d 77- h, B s a c J? 73 I'S i. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. O.C. J*. V. X ^V. «X oC/t^uxip j ar"CvX-üi "5 3 1 ■uXC U^1>o. 1 duXl v^io 4" juJU. T>o TJ. I KORTE INHOUD. cbisvL I C/k-lAA*. Dagteekening en volgnummer. uM- L4j VtXo Uj &-0. '/V—1 cl-x fè£*Sk l/-t^ */^_x-uwxl/^~ CA**l/v~yjLS3 c^e^SL oC-t-^WV-^ /V-t^ -tXw J/T Ttc ^trv-u» v-^ y^»~^K-y y|o-x-vCxx-£ <?c^ uCc <>Ci-t*^., ^(y^~£/VX CA-O/C^y^- ✓-W'V^-X-xCx cAjL^JC**%~\^ cX_€_ £C fi'VX-t-/t<-x,/Cc«, oLx-v ex-wCo Xv-v-tiXo cKjl^jc x*, cXjl Xy{./vvtx-> oCul^-->"nJL - cX_x>. vyVx-tl. •^^y^rirc^A-c-^-v, -v-irW^ c/v-w^A fAx^/ - ^t/T^/X-X^S" X-V— -A-C^Xr, #Xx-nx-1^cX/,C-Cx^ wnru)- /VTnA- (X_£ ^IXO-wH^-v - Xv- cO^T •xct'Vve-o -vy» "''fLx^ -V^VX dx^A. V-^ \<^X" (^S oCx-*. -VL-C ^fe -5 C^V fc-W-wIL*^ j 'C~v-V«k ^>X\XT, C^£x /a-c dA^-cx ^t^-UXXk-X^yl C-T^ (X* CV^filX-^^ W<i~'l| CCc C-^X-O /CxX*-*-t" Mxun cX_X AA^wC-ut C/Cx, tv, u*-, (X^<x-u-n^cJ c -^r, ^/-tr\S /Ax-V ^tv /^ve^^-i, HA-1ryvX-a Tl^u cA^A, -Cx^ x-tz-tXAt-a £x (XXz^>i^ ^y» Utru v/t^.Vbcc^ Xx t^-, [Al s&e^ckA> Ou^Ji eieXxx^ c-^. etx^^zX<^x ArAi*^ Al-vxvms tl7 cCo-<-^ <j1rj^ eXx Ixru v/M.^t/^//C^-w<r X_x_ ^K-C.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 335