fl (3j BESLISSING. '^"j I Jifh- ^A' UJ2. 1"^ /^7 \A' /3TiS. l/-t^ v-%, Wf't-t-M/lüS {/Cc£--ut--Vf-c$ - A, - LA^ "LVTfUU^ Aa^xL»-^ 3 dLt_ L) -/I^vhAx-CC o CH^u-v-<^ v-^ i^, Wj tO-», ^~^VC-C C^Lci^v v—A*^> a-^-c- *XAfc^JL^ -t>-6/Vw»^ -^-v» xt/V^vÊü^ /"Vv*—cC-«-i^ wuie/v /vhv^ /O* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ,w. '«-^/l CCC(a£^<> cc~~%.--Ti. J«c^< W e^—- (sy» cXjl, -v~wv^ *--i^ C\sO -T -C. tb\-<\/\ d^L-X, ^uv-ta-cH. cO. tvi^vv<rvvC« t^» C^-C- ztyvvvLv Tc cT - ,/S c ^Cl^coTTh ^v-vv^-eXIj -wvv^ <3 0^j? cCcTL-T C<i/T~ (T^u /|^-vVT n /VjLC-^Ct-'VwC Cyv-ow) «-< -€--VV^VAAx3 Cu-w^£^V^<rVV«w4^ ^tx-vTLyTL-»4. L^t, XmhS t--w tXx Xul .X-tvA^ A-t^. k-i T> oXe-d^T" v*} £^-*j Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l> 1/ cu^oLe^"»-^- v^' ,Lt$() AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 336