F _X«J. <3 4 Ux. l\H. 3 r q r <u B B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. (i S\ ^O-tV-O-n-r-CAU-v Lsh. Ayy^Aa. XwJiy.- L<Pr. lu.Ui Uj y> /Cc -uiA-C-L^ /LuA ^--oe-TL iT-inrvcwt -4/0 0/Vt-O £C C/^-A-2/O V** U-Ga-^O Cc^JtT ^V-C/T" /w^uC%^ '^CH/i/x. «<-e/&/l /3-<C/£- ftA/U dv >o W Al ytc tAd, 3 C 03 O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. VVM-vv-a/fLvT-q ui/i/u-s cAAs. I^Xiwv^<.eto^ J.^.Tk^vL. /U-A (>(-£_ ^AAA&^Jh. e\j^LsZ^\Ji^-^ - /^Vvt^ü V-W\ eX-e_ -U^WLc v~^ iKa~& AsA - <^oJL'Xa ol-Ar-iA cCc "La/GTVt/v-v. «L--^x--trx-u-i//~"V'--C--v c\*A uy~, - «V^-aC-I^ aa-^A-o trv-^-x. [^yOj $>o /^-<- Cr|^o Lf ^3-^-v £^tv[4 ^f-uXv isOjlfC). ^i^-vu-c«. <^.o~ (A^ riryvo ez^u/zT" iryj -X^VC/W^. VTW ^£/(n/a/( 'W-^ -C*^ ^/VU^V^VV £/-&--VV-VU-c CC cLA-£. j cL-6-4^. cL*rv\. /UI -w-i-^ /Vua^. Cr». /Aa oU-A/^—~vU Cj-C/tT-HLT v-i-y-A" -w-wS-^ c-, /(L^fv'i|jeXiL jTZ. A-c^o e-L-i/C/CLiU-'U.iv tCu, <?w izr *"1 wau o/j y-o. jJjzXd wuAt L-~. cXj?» U-€/"Vl/WVv ^uu-vyvX W1- 1-A, a/4-ttaaA d Va W«zl-VU*'V* I) iCI'^C^Aje^A^ic^^v-vc-<^ Cg/vje^-n*.^ LCTA* cA_i^Xvw<^ U~ Arjfl<u e/OG u- öj tCc. V/a- l-i/Vt-v L^j Cb 0 oCe_ ,->u^)'^-i cUl_c - A. öuvvva Cc^fi" /V~trt^ 6,, 1^-e^ JLt^r o-c^/uiLe^. L^Jo ^-<- f^^- /Uo Or-v^-v /V-Ta. Cc-m-3 -vc-i—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 337