"1 T fl <T jM V y/i /9s* yy/tm u. oJj. \SK //-J W/J, fi y~" BESLISSING. i-LL. /i-aJl B| <ixcA- J P TS^-o-L-tr^ J w? ss S *7 .x ix- v V^ U4^3^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. A va/cl/ - tX.eX. 4 ^3- l^V C-ttvlj I 5^3 oyl-X-vtX üLasisx J I JUlsy^ oL(y^<^ iLJLy^< •Vo^-v-^X" BI yLo ^C-i^^3Ltrvs lLl^As'u-j^ -t Vv-t Le^ft(jCL VlA- /W-trtTV di 3 I qe/v-V^- iXL A/~C\/X CA-<-^<. "tr V- -^UrWiM o/ r \y Cc^e^ClU^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 338