jry~ 1 JX J I 5/k BESLISSING. J'^r A 1 j-^i. ■<r^-yKul». t" «-v-, o(-£--x<_ i 'S -1 ■trjA. J. ■^XsisViASX^ -t/V-^-\ J2A cU Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. N* I J 3 >tArw^X c4^CA y>*<+- wxX Tc c~^o - ■LvVa-cX-^ (T -XTTN Xc-v» .^- CX~~ fcL^v-u^e/Ct'-v t) iTL "/CZ -^L£/VtA/0/4-<^ W ^l^V~W<r\. tK^A. ^v^v. C-C-c-C. G^" l/HMAU/i-tn, 5-WN. ^%-v. -^_ a-^t^VAwC^Ol ^/TTV<)1i ^V-tT*vS fL^_ ■/VLa^J" y-i^ Kxtr^e. oL*^ ^~J^) \svjl q^A^cux v-t) /^va. G^yC«-i, cc^si^o-^ B>€x^ <j/Uv<r-tr^, yi^-v, aX-«-X/Cc V^ l l^T v^i^l^L-v-* l»^Luj VVvv Xc ^y*^1 7 -V-WV&» £^s ■/>1nrv 'G, ^4-C-XXxi, cCc, yvc/wS"^ l öGtrvV /l-v* X-C £X-e«-^-. i 1 ^*~S --^~yxy~^j~\. 'V-^nXc^-*^/* (rw>v R^A*-^ (Xe txJi^i ^iA-C-^L/T ^\J-x^-cLi^K /Xi/%^-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 340