z) 'Y" cf n o m BESLISSING cJÏJt y K ^*1 C^SJtH^ f tCc_ Ctw^|j V L^tLl kJI WJ*I. vMyL iyr. y* I AANMERKINGEN. x- f trw*. iL. f AnC-Ur^ f -Qy -\yrv~b 1-tcT" l/W^- V' 2 5^ Muxf -^U^V^X-A, Ia^aX^^UvX' 1^. cCck, *U-vx 4^VU*- 2- ^v-v^XA ir-v-c^^JLa^^S Z£yx*u. VZyyy^Jl^A, - A^x*y*yxsY±A oLy^X vIIX-^a^ Ma. V-irvv^|A-^iAJ- '(r|vV</C^/^-*^t--^ C^-X-V- 4^"*' J/fZ hyJhu/V<*~ ^gA^w*. s%o -^*-l^y/X-~u-^-^7)<- Qye^iso. kt^Wjj -(y» W'va^^^ /W1V~*) lj^. ■iiX ^■JS i^^VVi|4 -t/y* -^aaT -V^VTL-ir<£- C" Z^Z- ^\y^-c^\. (A^X-^v \r~\rV\^*> c^ca^cJL*. cX-u^XT oCc f-^a-vw a-MaXa^-XI -^C^/V-T -^, x_sxas-u- cc^kuX- jt- w*~tA~ cL^nr\_ /ivt T - c^AyX^x^ v-t^ Ca-w £v cv-k-- cc^-X. s-P (Jjë/^-pJi - /£<a k-C ^-^fxAje^C -Cé-V-, CK^Uji^yX^ O^u/ï yrvwv4ly A-. cX-yYV cXc, A^'X^ V~C^ l^tnrM g_ -v-w--^ y^uy^~ A^ytCX^c^, ot\-Ut- &U^ c(-^UsX~ y^x-tyX CL-CLys~ txy^ -X-i*^H_ WM- C"V cï-Cé-v, /kwv(Xm. 'Xrty ^in^s. ^Cé/W-vi*M/V- i/^/"VV'Vv/i^v \-c\sb~X év<w/Ï Ia- C-^v iXl^u*- y^y-Cyy^y9<>y^^-^ ey^^iyr^C^ vv-ra-iM <5Uv Z5 t-v<5 /^»x c-^-e-t^v -<J o - /d^i-t^c. V*C-v-Tw-<*-eA&A^ /^-c -C-Ca{-^C«^ -Ui, a LCj Vfl. t-t-t---tAA^ji^ >-«-y» cLi^k- \^y\*£--^ ta-w.k^a- y^\yJ% v-t^ v~Uyyyhy-^ cX—c cLjt^ry Xy^X^u^f ^T^(Z^A//t-t^z^-<-A-VvJ - /V-£-Xk-vx-jA«--t-v1 -'Hn'vJT /X^c^\. \-ZyL^ V-t^ ^>Ca-v^ /^^v~v*^y*-^y\^X-i^y AT-U) cAJi^ -^C> (\~yty\r\zs^ -^Lt- - C-i^vw^-c- CaV^A- -tr^/ G-£-c-t-t*-"*^| - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1-^ ity^t M t<.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 342