lab S e J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. directeur O.'Y. Permanent feest comité voor de Oranjeviering te Soesterberg. Hj&. L.J.Rasch Soest. 7 Juli30 No. 23/10/4 30 Juni'30 rapporteert den uitslag der gevoerde onderhandelingen met den heer II.Stam, alhier over het afstaan van grond ter verbreeding van Nieuwerhoek - Burg. Grothestraat. Tevens geeft de Directeui| een kostenberekening verbonden aan den uitvoer van de door H.Stam en Mevr. de led.G.Stam gestelde voorwaarden. verzoekt beschikbaarstelling van de mu ziektent en andere materialen noodig voor de viering van Oranjefeesten op 1 September I93O. vraagt de medewerking van het gemeente bestuur tot verbreeding van de tegel stoei voor zijn perceel aan de Koninginnelaantj en wel als tegenprestatie voor de koste- looze afstand van grond voor verbreeding| van de Koninginnelaan. Be Directeur van O.1*/, adviseert in zijn rapport van 11 J':i! 1930» 41/2/42 op zijn verzoek gunste te beschikken CJ 3 3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 347