ft iAcyLfjL&by Ju V.r B E S L I S S I N esloten wordt het plan in handen te [tellen van de Commissie van Openbare Jerken met verdoek omtrent het gewijzigd |.Lan te adviseeren. met ver- uitschrijl Tevens tf wijking .an Overeenkomstig het voorstel van den ■kioerse Hr ;rk incateBecretarls wordt besloten. *en school] oe kennen Le Slacht- i richtend het col- Leende ver| een 1 met be- 1 de slachl r uit te i B. en 1.1 taren tegel 'ende het oer afcchej les in de landen te met ver-| 1 van den stellen sdigen et hestaaw idingen til ninistrati] .1. lordt besloten. Tordt besloten. Naar aanleiding van het rapport wordt besloten den gemeenteontvanger een bchrijven te richten waarin gewezen lordt op de vrij aanzienlijken achter stand bij de inning der schoolgelden ove^ l929 met verzoek daaraan spoedig de noo Üge zorg te willen besteden. ig te ver-«iesloten wordt deze aangelegenheid ter in reclace-^fdoening te stellen in handen van den urgemeester V~ JcLjuJL<^< sA* Ihfé. i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. xJ(cLsj^Vi^< AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 360