j'-f- /Zv z 1390.- ijn der aanbouw eg. inderwet ierij door P.K. in .Soest BESLISSING. Besloten wordt f 1390.- ter beschikicin^, an het schoolbestuur te stellen. aangezien aan de wettelijke bepalingen Ls" voldaan, wordt besloten de vergunning I te verleenen overeenkomstig het besluit liernevens als bijlage gevoegd Reg.301. 1 van ver sin in het zrg ad z jaar te ig van de grond van tellen tot m enz. trbeids- 'ordt besloten. Besloten wordt de ontsmetting uit te stellen tot April a,s. Zal den Raad worden medegedeeld. irantie Aan den Secretaris wordt opdracht gege- 0 omaf name ij -j Y0j^ deze aangelegenheid met de P.U.-itj .H. te bespreken. t met het illen de 1 het Rijkèl .ari j.1. waaide roor de igen dat' Holten g gedane tie aankoop hem in een schri. len mede koopsom Besloten wordt den Raad thans het voor stel te doen. Tordt besloten. Tordt besloten. 1/ eJlcLuZ^t 3' <XfJ- /K* J-O/ CL^iT. ZS' 3 3^ OftT 3 d 3 Ito Z. /ff/lil Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Z4/1, 2. 3-/-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 36