y y- 94 9i BESLISSING. A«*«. ■—y^ yéi*~ é&?-ï -^1 f\j wjit. 't /J~£tr .yj% -—- fz. ^y r 0éc -iüfe» "Ai - -G=i^. VfK 06 t Zjfffr yffff ft' tZ^zï^cft t&ftftno^-1 "■JÖÈi, f? <*9 ff fff - s ïyy zf ftZ f-C 9f ^X~*Zfff~C-- Ir zJzff - --ï* zftft fxf t^C -* f* f*1 ^~f V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -t^s. 1<f6c-f£f Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. h* A-/ cLtxX%^-i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 372