ffO. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ij r i /J'L" .fxTx •xi*r</jl^", S s t s x c^j? ^**A' I 3 C CP "O Dagteekening en volgnummer. I y wJ<, KORTE INHOUD. u*r s", *s*£s~« \ZC*#L<ZZc~&* s^Z^i'xxxT ?s~ydz~tr* rA xxï* ^*^7 -^s-~ xL <^£*x<Sc*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 373