/X Sr-<«3fe^ii' C/^7 ^**1 f SÏU BESLISSING. AANMERKINGEN. v/V' nji. •e"V -*^<S>^£~ 1 l^<f -^c. '-^A. ^s*W '-^-{^zfÊ^4^4 r zszf-^r -f-rt* il ^t/^*' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. .<y— ^S^£* - S*S/^S? s;*-z., Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. k* ^^0<J2xXw^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 374