NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoMl van de der op J IïISdag, den 2.9.JU-LI 1923°. Tegenwoordig de heeren: 'urg eae e at er. en de heeren A.C.Koenders en A«Endendijk,wethouders/^ Secretaris Afwezig de heer... de heer J.QA'; Batenburg De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 378