<3 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoIj van de der dag, den 5~ Tegenwoordig de heeren: 1 iaj4 .c TT» Secretarisja-v-vL. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, Ciu~< De Burgemeester, isyy.lLt t. s.£(^-V%.jL<C<W|^.,vV cC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 386