ÏÏ3 VI d!e <r c. JL~ v-m L^ VI -X-^^. ^^v-c X^- <SV fiïi. 3 *5 <u E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. AAsl\t <dLt»e£c /U. /fc-vv* tr ;u> UJ*,, 3^|^e^£ ^>-|"i I |-^J ^0~Ll/X tML -fo7!' cLl <E.4rvM^', \s~. HtA Mx^, tc 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. M ^fvrrv-w. b^Sjl fi-w cJ<^yy9 XvK^ U^X-h bo /VC43 -/C_f A (^j -y/lt-^T~ JLe^x^, 3 •^- '^C^VX Cko/UL. -Xc VU^Xsj ^jcX^^k.. X-1 /3k>_ Z-Ü u^v*-v L^j ^t) uXa. KORTE INHOUD. (Xj^\, Ci -i-v bj2~-'Cu-c/^-tx- t'"^ /Ax_ ctxcXv^^ V-<5 - X tr-i^t^-y^»X cx^A^y%^ Wt-A-t^f A-c-vAtTl. a ^-x> -v<*- cA/* C^n, ^C^-V. C-^T""»' ^J cKj/\, ^^j^X,C ^0 C^-t^" i-A, c\a^Ks m-M/vi cC^~ ^^|^VTr£^. "J 'C-4-'"^ X^-^cAs tA-c. C' -dX -Ö^A "VHa£cC^> - V-ïrrA V~t^ /t-s V-tj dc. /^eX<rir^ /WVl C.(P Lii "X X L C'jisx 7^5 lA^O dct /WV^ C^Cwvi^C. -v-i^ir\ <\J^vi^' CtA^ d-i^ JeXm ^rrC-j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 387