dT" Juxx 5 <3*-^' oX G| Ti Xj Ci^dsXt^m L Ét—cAjiJC-^ BESLISSING. JLjlA' Kil TiTS x^3-'L<rLs X fcyy-tj P> uvV" (Txy, o^-JLsjJL-^y V-X /'/"bj Cvi Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. XI, Lx>. r/i&K. 'i-U^a AxO. i' d~~J^ "V*vX^~ o(_<. ft. V c-c^ Ujl. O-Cinn J ^yj'^x -^ó - i.tr'L, CLtlU*. Ca ^<-- I? j CA-d-J^\ tA.\cXc-fc. Lo Ca«Jl -"tt- cXjJÜa^ oLe^. l(nvtw^vy.-XeYv rvd-wi-uK i Uj <^-c_ AH Wvv 'C^VWt^-3 r» v-> f i Cl (J^X- xi^vu-c-^T C.(P <*L4^ £/Cc A_A^»^V^L>t^ tr<^ O^-t^u'C^j -c^y^iAA^x (ry» O x/iXjLx. cXc /v-tn^y»cXiM>^ y^cctc - 'E ,\AlC\0^JLt^AAAA^ tl*- •U-W<*i->. wvv Vh 9L^r "V-irVV L ^^^VtnKv-M^ L£j3|. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ca^XsAjul-A-" AANMERKINGEN. i-/r c( ftttpU-t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 388