~LU~" A. ^5V, d J'3- H^, "j H. 1.^ a a c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JlJL o-~* el-t-£ SS 'J Sj. JOwU K^vC^aLfu, HakZ&X |uA,_ ^\Pi Xd 'M. M U aC^\ (J 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. 'A/XS- e^Xcu^v. w-tj CUkJL ~~\aJ cIjl Cca-u, 4-*~- PP //LC^^<5~ oC*. Cs^jLsV~x£^t^ C/Ut/T^O v/V":T *+ti u^yo A, j i/t>^ iITH ^(z-v I (i~.CD^5'K^ Uv<j Lsusn, |^vLLi-^|vv^ X, v-i.'viU-^ -Ao^trvi^txiPj E/V czj 2) cu^y-»-^v«rxZ^-€-t^w/v -pTudL-G^ Uj X^ v-tj C^«- ./LtXc-w^- 4/4 i r>AZ^W^C<, /tA^CMvt ^wiv- ^Vv>'<at k. c^La 'V— -^rvv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 391