~<f <n T 13' 75 IM r 7T- T> J CJo SS. o LO HXt \1A I W- _^A<Xa J IKn 1 w S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i. ^iSrT^'XyL/l-Av q E5 li 'trk ol-d 1^1 T/*<>^ -Irwv t-c, 'Ia^' (^VeWsW. <U> A 1 cJ^ 'T} «UVK^, ^yvvv^ti. -^.o^k oU-^ ^s^cA C-^j^-i^-v fl-i^ £X^ ctm 3 C CC Dagteekening en volgnummer. ^vh. Vn^ wX». UÉj 0, KORTE INHOUD. oCT oU, Ai cv^l^>^^Vut^vc-vw qXu^, öUvvV ^tr-yv-t{Ij j ^V-C^Cc cJLx. l~H> «Tvvwi -w. - .-WW M/W O ^WtV- /W^U^-VK-^A, ^v^-w tXju 'VUtH^V^vv* jÊX-w .^O ^C- ;-Alr-rvw-vv^ -T4r€^C^, 6\£o ^C, "TWlk /Cx/|/JLv,/ oCA-a, /VVi C iT^/L^ ^\ASCc- ^txi/"T/V'<^ 'lAZv-1 ^S. y-LyTT AA^, liK»-a*- C- S ->rArv^ -^\-cA -&C-< /^ryiMcA. ^-1A^A/^VU^ AT*-^ -V--A-V-* fX-A^^V^-Lj ^p\X^VA»X-v, ZC^. Z/é ^LcJ^ V-tj V"^ C*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 393