U~r O-w 5 V jf BESLISSING. •JS-C-»Lir€s htsi \hlnj\$kb Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. j2^-wn^Lé X. -6-t-n. cNLlv, cCt^T" ILa~ i«j ,ijY L./H/V. &CA-u~m ^Cc- --try,,< U/\S\>W4 xl/v^ yl^,^^vv^v %^/v» y 0C-C cX c^xkA ^s^cA VV^-L/T~ 1^5 ^L-vta 4Atu^, ^Ce. ^1^-l-'V'<»-£. ^-a-vtv tA>-^ Hrt-W ,-UV"vvt> >n~ v-uo-tg»* L^c^-v. - *~(j~~trv\3^> (\u*J2 •v<-a - "Kt /IxVUA k <L^o^*S ^.-i-n t cX-<- -v-c-v^ (xJDe^w^-^ iAa - Wryvl lA^/C ^--Vlr-rv U/C" <^Cc - W-r^ zlLt^/l £k&Xx y/(-t*AAs*~*%cCz. Q^iO^^^yJLe^A-^ -^vU^ C^-<_ '"1/(/Vvv*^* ^X-1r-t4^MA'<AX^-m j2c-^vc^-a. A-Xii J2-X^u*wf •truv4-\Atvï" cU /UaWvvi 1"{/t'> ^UrvH^u -1 /C-C/i-<cXvw«-^ V-i^ £>C*- -fVHVW\tMW ^LA/WtA. C/O- "C ^UX^Sj W, ^2-V-VV-t-tMiV^tt £t- tZ Ij -C-'H £u. cCcGsj --'fLt'T /VtvW^^ /i-i^ï' ^kw) <x«-NLv|3 &X(. v. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1^ A-J cL*a£*~~i - AANMERKINGEN. «LicCul—i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 396