r> ~™T BESLISSING. ./XZ Jt^T -Au. r M p ll Vinru!f\. L>T, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. JLoCc C/Cwv fEs cJLca**. -v-o-fc-w' ic ^\s\rv~\^iXX Jb-c^Lx/cX^ ~Zk syu*-e/V -XrV u>iV X-X. 3 T)ec. XxP, oCh, l/1- %x>- Arvnr^^^A-ZyCS~ x^-w tuT c-C^ XZ Xx/-iyu<-T, txXU» vj^3 XL Ca^A^ -VOO^T-i^ c^S m- c^-^tv*i. c*^«As9 v-p^ cXx^ *yt/^£AAS\/y S^-Ka s\ArC*v» U\ a)c 'X^T AMs*S\rv~Z,(\yvis9 CxX^X^-yA. -Aj /XVV-r-Xx «JcXZ 'WW^l irv-wT ^\^\f~V~y~L ^L&/\^ck. oCX Xx ^UVi t-X-lW^MX -v-^ cXx^, Ö.UV x>-j^ cX^ca/T -C^ C/A^ cXu-u-w TX-cU-vw-»'''!" £>(-£. (H<x yl-VX O/i-^-wS \Cj*-»j^Xu4U4k -infvtLc^C i/& cXx. cXas\a*xj^ \r-t$ X-s- 6, *M/". -X-A-^^v Vuu/t 4 V(^T t/© 'v-v-w^ ^va c/'-vLXL^>-u« cX_«_ /trw cKjL*/X (sf^b-u, ^jeXa-Cu-A^ C^cxSi cA-><rv\ cX^ J^vvx 'V-CuC**^. .^/n, --^ATrv^-S t %v-v-tl~CKsi 3*<ufUX<^is y/\rx^y ciA cL*J>T vw iX-c £e^ccX^w<^ .cx-v» cu*XmJ M^VtrvVx ^WArwAX/^ cXtv, /4-C^A-^. - UnnA.tLooj^23-v^ C^c^v ÖX-l, CU-, dS/\JL ^ojl^\slJL^ AnrttLc^ -4-1^^/1^^ '<^/truAtA cXx. 'l^v ctwt - V C-6^-w ^t^ccX-^s '54^^ Ö-^S C-Lc^-wvr /vvue/t ,/^L-Cs cuvww^o-\cX^ -^o VirvvVtjC^u^ "X cKjL. /Vi-^TrtX-C^^L /Cc cX^^^-K Ac-X. ct.CL*y "Vvu/1 ^vv^4x^-Kv-Vi^-w^ V-c^ tX-U Hx/X/V^^ irx^ci-C^y^ cX/C-^ H/XlAV'V^U^Vi^i- V^J^iUL.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 400