n '1- (Wj. ^^°- "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JU 'trvv 'Uw. ^c*. X)-eeX^4 f U3. 0\ $L/V^. QJL*iuC, (^4v4a)(Xw^. I i -X^S'l TdXX,. h CuU^io. X" ej S 3 C CD Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. *-o-v 'Cc cLt- /\r~v\ j '-/i—v^t" du, Ary-i i S^cydT. cc^~k <u*x U. -(% 0. (/Ct-c^l/£j £c£cv. .TT X^X, i CU~ /^x^vi^^Vvu/w^ *~j- L. /^J '\x£ ^4-irT -TT^tCC"£*jX ^~v-viJtx^-t-v-vj-)U-A a,<^ tU. - <XOLc dr|oTw^)(K<. CC. C. 0. v^c^wtnrl, (91 x jCtcHvn-. «-*» T. «vv^O X^vvXy XtX tK^V CuUU<f CZj X, iï-vv Cl/T" ^wCtirVv\X 'M, «--Cc^. o^ts**SljUw c-C- -*>s cLt-x G L^VvtA| v-tj V VctUf£ C^.Uya cXt tU^xLsj trw.' ;Xv»-wxï' a.cX/LwUG" L-1^ (vC«_ cpeX aUv -o 1t' Vs'-K- 0 0^ /V-irW wCu. t-uC Xwe^T 'V-^-ww jl*~0+. (X*>ds\-c+. êC«_ CUiJLaa^ &s\rv~v\A^> -vUn^y-^ tCc ^t/TX^ /tx v5 yvZT i;<-^4^/3 •t"S -O""^ T-*V^ s^('*/{*A/s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 405