4 <1 d jtfjili c; II <3b.^(U; zt^t/rZl [izT ^/(zG^j. 2. u j 7^ cdjXjjhd BESLISSING. OV 5& Lr^t-s^ s\ss-u-^,ct~A /J^). VT5j Tb-t*-A^O -^c .-L^ - iirT~ ézC-o-£-^X_ ^ir^. cXje^i^^Jt^. fr-c^ et*, cry^ cu u»r «r/u. \X~ u-z^ i^rlu. lc^cLe^C**^ isbj. ^sV IMJ. o2/$ njn, s^s et-u, cUuA' Xx, 'tl O--tr-e*-»/'! >Ui/TVcX^" i /L^X, C/C*v VirvX 't' vU&L. ^Lr Ar(s\SJu* C/Q* C -V-fc-vAV^V-M^v-Vv^t 5 o havr kV t-Ccc -A/TlA L-^ "b Z^L £c-~ iXaX^S C-Cc z£»< - 1 (yVirV^-L-^ V-lrvV (VCc^VA^i^ <x- tCeX^/4. Arv\. ^c-v» t-Ce- -v«--*-^/t--^-^_^;C Bk^cCh^h^LL dL*. -trp L<L^->k{, a. 3. /£c £ryx^ uX,o. l|^ tU^. ^Jvc^c V*- lX-C-^. *^C-Xv c/*v"C .y4~C^^1 -C-*w J/^ J^ M. CkX. -^L-O-^ ,tc~ ^Luje- tG. u^i I o. --^cNGi/vll £c3 z^tX AX—yju^»-^ ay\j^ U - £-O.S-*Xy^-v£ virvv cX>v -/t-t^^C cL^st oCl. /Lcc*. cLc^XaXjcL <m "2-t^/v» jt-^-\je-S">^ CkJX -^x^in/^ f OCxLtnr^ V-^ -£>S I - -c V^A-CzC^T- ^v-v-w trw»' g-Cc'-v 'O cXv^ï OoXaT^C, AxrVVtM" ^LkA ^<X/\r\JUï ytt "^AAa^ Nr^U-w cC&- CE-V^VVlzVVvv^^-v_fi. cG. '3</Zv2/m^' I J^-Êz^-Lozt^ .-czv-TZvctzT* cAu~y fê- a—mcL-c*~*A. XX, bt - ^^zkHZ3. cLuzT cX_t. zLtfCktzLw^ tzfl y^Li,S VJlJLcL^ Vermelding indien van liet uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 406