T AS •J '<T 8 8 ~5 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IX Ctc^j uji ^5. lU/h. iïl/f T_vr cXj^-o b~i- l l). c^Cou/* lx Cu^l$ e-dGTjT) <y 3 C tP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. S* I j8_ v-^ tv MjA-v l\jy\AAS.Y> - 0MTLw \-ty cL^_ tc JU- £Hv3 XAA^€/ftjc AL ^-y-> cO_ Cl/VCU-v /O - -eUZt/Tr^. /^^uiwV. djLS W—t^n/wTL, u*JÜ< 'nr-^c/Ccg, 3# LaT -'t^Cv/Xce^v^\^«vSA VU A>_e. iX, oiNT. cXt-v C /tr-z>-> Vvn Vt>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 407