<31. ■xf v\fl 1 JL*- <rvt^ ^(->1, A-zJUL^ Ui. a s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 2. xf 8x5. t^iö. sCÓÏ\, _^w», /ÏL "Vvc-c-*^ yt-v-t-a £^-w H £ut-j. Uj<3o ~WU^ 'fc cG"^ -^> -C-tVWA-K, tU-lA CX_«^ (fzc Ouu^jC^jiO. cUt. Cj-v-tcL. O cl*~ b Uj i -vf-c >Ca uii. _CT> Dagteekening en volgnummer. cu-vc *1/Ofa/ilu,. dU^ /Ö^3jyvi^3 0t/V •'l'v* cU-iA-^tU cUtfTA. £/C<- 5^1 fiyL*. /1/^cwt"» cl*. -J-v-irvT"^irvuTvt^r /lA-, C/^*' ouve Ta/^OL^ Ccd^v-iL-s -fe Az-L"*^.^ IrT^TutwT £^6 TW4/1 l^rVv-v-vv^| C. C „Ia/ttvL $11. ^"l/^V"*- CA-C-^W"!" ^V-C-A-^X-w /V- <«- - u\ 'WJls* ^tT. TVvl^t O-^yv AA-irC^-tr-rvS" l c^Azl ^vws\-^xxyLsl VVM. /V"-*v ^>-6^9 ^-<4^U yt-^ CVv/T, UV cAu*- >*<f yVx, 1Kv^~»5 -W (/Cé^ ArTrnA^yt^vA^<rww«n} x-C-IrvcW Vt^ -^<9 -ex-v^ y4-^VV^w» ^Zlf XOu-Cx^-tX-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 413