<r~* T \_Ar ;w 1- i.. .£fb Zo^ "C. 5 BESLISSING. 'flïfcj V53 tt->- Zt - r/T <y -/^A^T (PC^6v-LA^ Vt^ CO^ -Vu->-y*A fwT" X)£sQ zA^lJLA CtrU*. ti *IM,. <~Aj' iu> eAf' \H[(. l**~ ^A/' ihC c4jl. \^3 0L.wJLJ-A. 1/ry\ -V-L^L^ -"5 L-JrC^-C V"^ JtS<SSl*s-<. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. (XJZ~ Jjt V e. ca-v^ A^V-XA-^CG^r oCa. t-C** - -twv» 'y^o cvu-®'C<J^ c^-c. - VC^a/Uv </Vvxte-v cAc W^'/i 'fv\~c^i ijiCu, -vy, die. v<vu<X« ■Wyi f 111tv 1 jxt\. AsW^-iL^ Ia- -iAftArsLlA. IC 'Krt^JLz*'u-^ JAnruXA 'i-tS-v* cLjl~ ~^^-<» -*.$ 'X^y\s-<. ^uu-uui t^j Vo Jl>-C^ (Ja— se tLa^-wi Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IajJL—^ t isL-t- C \f~ ^u/^At£i^r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 416