NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3^ van de der op jftonderdag, den 2.1Augustus1930 Tegenwoordig de heeren: 3$r*.Burgeme A.«Endendijk.....e.n...A>.J..«.C.«..KQ..e.nde.r.3..>.....Ay.e.tIiQ.a(i.era.. SecretarisJG .A .Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 422