NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders d No. van de der op vvk»dag, den 19Ï0 Tegenwoordig de heeren: Secretaris*3* C?L_ ^jLirrl, Afwezig de heer De notulen van de vergadèring van den \J„19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, K- cG C.-'V-vA.i vi c-Cx rA.c:Co, Ia. V-T.-V /O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 42