NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noki) van de der op Dins dag, den 26 Augustus1930 Tegenwoordig de heeren: Mr. G.Deketh, Burgemeester A.Endendijk en A.J.G.Koenders, wethouders. Secretaris* J»G»A»Bnt6iit)urrg» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den y19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig e Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 436