K, r B E S L I S S I N G. ing op de iekte gel- iösie voor| romtrent flordt besloten. rp voor- Besloten wordt de ontwerp voordracht der vasteBzo°a^s hiernevens als bijlage is ge- 930 en |voegd den «aad aan te bieden. van alco-| sterken van ver- eit èn de d. bekend laatselijkl Aangezien aan de wettelijke voorschrif- en is voldaan wordt besloten gunstig op het verzoek te beschikken. t verzoek Insloten wordt aan den Raad de noodige ansluitingjfvoorstellen te doen en het benoodigde e op het Icrediet ad f 320,- aan te vragen. blijkt dat vr. de ïel stand vooi kplein. teur van 0/4 bedrajf De Voor- elang bij iend datl* rdigd zijl' van groot stand kolt onden aan van het p de leve- gen in de aanleiding! sur O.V. drijven tig der stel Lips' Si! ordbecbt f 405,-' f 350'-"' rhoogd rP advies van d en Secretaris wordt voor lopig de middenstelling buiten de leve- [ing gelaten,en besloten de levering der [talen stellingen op te dragen aan de ï»v. Lips* Sloten en Brandkastenfabriek |te Dordrecht. 3^ 3 lf~ /3V3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. hS t J AANMERKINGEN. H 0)i-i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 448