M7/ F '~f/~- &jLy&A-'<~' BESLISSING. \JÜL* *Lw*^ J^j^./tc ^yif liu>. V' a^Jushrj ^3 -tr~V-*_ (Aj^X/1*. D-£- ^k_-C d*anJ .^j^-V'% i ^T~ i2^ CViiiiJ /u-<^ Un| j-in+~<L jb - c -C-e^yvi^ 'f-vt» -i/>v4-A-<>£-vj/j- >X. C^l^<L*yj iwj /*\„«JL ~\c^, A/Tc^ A/U*rWtL>\j /U'-VY oC^T cX^v, sfc^-v*-^ 'vWivA^A. -V**- H 'V^A^CUVA*^ ^\n^%. Vm^T dc iv ^>i 1/vCc <~.Cf' Ar^x cij^\y^\ <W ^ixn^A_^x. 'VtV^V^v, f -MAÏut^ «<-<_ CU\s\ (X^C C4~^\ '\.(A^< L,cJ»« Cenull u'ILui /trw-^^ jtX^^c 'le^Lu^ ui-V-C^L^4^ -Ca /umitT et-»-». -vnoa TZ^ULL, -^rya .Xt^T /V^vx. -^-Ê^S e-ZLiNLlL»!, jCa-oa, dc -fcé'>:tcL£«~i dx tLö. e^Lê v^ iXc Ia. ciL ZtL|^ /tZ<A^4AVMAA^ -a^ïA, XxcLtÜU ZtZtZxjL vXV1£ 'L, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E CLs^L*-e^L~~~^. V ix^txxX^ Ui/. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 44