n h 1 BESLISSING. van 0»f, Overeenkomstig het voorstel van den ji tot BTethouder wordt besloten de opdracht te 'kaal^over-B verstrekken onder mededeeling dat een 'Ug.1930 Bcrediet wordt verleend groot f 330, Bestuur oor het rmings- van hand- W.C's na n ten be- f 12849J f 1927,451 an het wezen dat t nog |Het besluit wordt overeenkomstig het Ivoorstel van den Wethouder genomen. I oJj- 8 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. x/ 13 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 454