NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoH l. van de der op Dinsdag, den 9 September1920 Tegenwoordig de heeren: *£r GtP.eketh, Burgemeester .A»Bndendi j k en A».J.C.Koenierswethouders J.G.A.Batenburg. Secretaris Afwezig de hee De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deélingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester ff

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 456