Wvfj. A, BESLISSING ten tot ng voor rxd te hou- met de ventueele l vraagt i het col- Lichting ioeling is larvoor in ir door den ïgewezen s baatbe- Lerop neer werkelijk ïnz. der ondeigenare den aan- 1 kunnen jaar, ter aangenomen ïen worden siding het De ontwerp-besluiten zullen den Raad ter vaststelling warden aangeboden, wanneerde Financieele Commissie daarom trent gunstig zal hebben geadviseerd. De vergadering vereenigt zich met het standpunt van den Voorzitter en besluit dit standpunt heden avond ter kennis te brengen van de belastingcommissie. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 466